Gjesteboka

linje
Av knut  29-01-2011

Fillern

BM-Linderberg 5-2 2-2 etterførste 3-2 etter andre 0g 5-2 tilslutt

 
Gå til Lørenskog IBK sin hjemmeside