Gjesteboka

linje
Av Flølo  05-11-2008

Julebord

Støtter fullt og helt at julebordet blir lagt til lørdag. Kjenner jo at senioralderen har gjort sitt inntog og at fredagskvelden må brukes til rekreasjon etter en hard desemberuke.

Da Bippatt fikk nyss om vårt juleborddilemma har de nå satt sine krefter inn i byggeprosessen, slik at vi allerede i 2012 muligens kan gjøre inntok i nachspiel-leiligheten. Det ryktes imidlertid også at en velholden mann i en Audi A5 under dekknavnet "Gækky" har stukket penger under bordet for å framskynde prosessen ytteligere. Sluttproduktet av disse forhandlingene er på dette tidspunkt ikke bekreftet.

 
Gå til Lørenskog IBK sin hjemmeside